• Veškeré montážní práce v oblasti elektroinstalací, řízení a regulace strojů, elektrických průmyslových zařízení

• Vypracování projektu, dodávky materiálu, výroba rozvaděčů, montáž, uvedení do provozu, vystavení dokumentace dle platné legislativy

• Montáže napájecích a řídících trolejí systémů Vahle, Faba

• Montáže bezkontaktních (indukčních) systémů LJU, Vahle

deman Vahle

• Kompletní dodávky řídících systémů včetně SW a HW

• Řídící systémy pro jednoúčelové speciální zařízení - manipulátory, utahovací systémy apod.

• Dopravníkové systémy

• Strojní zařízení

• Instalace led projektorů

deman Vahle

• Servisní činnost - smluvní rámcové dohody pro firmy (např. pravidelné roční revize)

• Zajištění pravidelných preventivních kontrol elektrických zařízení, rozvaděčů, strojů

Rekonstrukce rozvaděčů a rozvodových skříní

rozvadec rozvadec

• Zkoušky elektrických zařízení dle platné legislativy, norem a bezpečnostních předpisů

• Zkoušky rozvaděčů podle ČSN 61 439-1 (ověření - kusová zkouška)

rozvadec

• Školení a zkoušky pro získání i obnovení osvědčení kvalifikace elektro podle - §5, 6, 7, 8 a 10, 11

• Vydávání nových osvědčení kvalifikace elektro podle - §5, 6, 7, 8 a 10, 11

• Ověřování technické způsobilosti technických zařízení, podle stanovených podmínek norem a bezpečnostních předpisů. (např. podle ČSN EN 60204-1 ed. 2

• Vystavení posudků na nová, repasovaná, opravovaná, modernizovaná nebo dovážená strojní zařízení

• Zpracování předávacích protokolů, prohlášení o shodě, prohlášení dodavatele, prohlášení o dodání neúplného zařízení (zákon č.22/1997, 73/2010Sb., NV .176/28, NV 118/2016 sbírky)

CPW s.r.o.

Tel.: +420 723 760 168 | Email: cpw@cpw.cz

Víta Nejedlého 702, Kosmonosy 293 06 | IČ. 04778839, DIČ: CZ 04778839