• Revize a kontroly elektrických strojů a zařízení

• Revize elektroinstalací budov, rodinných domů a přípojkových zařízení

• Revize a kontroly elektrického nářadí a spotřebičů

rozvodova skrin po rekonstrukci

• Zkoušky elektrických zařízení dle platné legislativy, norem a bezpečnostních předpisů

• Zkoušky rozvaděčů podle ČSN 61 439-1 (ověření - kusová zkouška)

• Školení a zkoušky pro získání či obnovení kvalifikace elekto revize podle - §5, 6, 7, 8 a 10, 11

• Vydávání nových osvědčení kvalifikace elektro podle - §5, 6, 7, 8 a 10, 11

Aleš Stěhulka CPW

Tel.: +420 723 760 168 | Email: stehulka.ales@cpw.cz

Příhrazy 22, Žďár u Mnichova Hradiště 294 12 | IČO: 632 04 801