REFERENCE

Trelleborg Automotive Czech rep. s.r.o.

Kontroly a elektrorevize strojních zařízení

Revize elektro nářadí a spotřebičůčů

Odbroné posudky strojních zařízení

Servis a opravy strojních zařízení

Carbody Czech rep. s.r.o.

Kontroly a elektorevize stojních zařízení

elekto nářadí a spotřebičů

Servis a opravy strojních zařízení

Voith Industrial Services s.r.o.

Kontroly a elektrorevize svařovacích linek

Družstevní závody Dražice-strojírna. s.r.o.

Kontroly a elektorevize strojních zařízení

Revize elektro nářadí a spotřebičů

Servis a opavy strojních zařízení

Matador lndustries a.s.

Kontroly a elektrorevize svařovacích linek

Revize a kontroly robotických pracovišť

Eltomas s.r.o

Kontroly a elektrorevize instalací a strojních zařízení

Školení a zkoušky podle vyhl.5O/1978Sb.

Škoda Auto a.s.

Revize strojního zařízení

Revize spotřebičů a nářadí

Chropyňská strojírna a.s.

Revize elektroinstalací a strojních zařízení

Aleš Stěhulka CPW

Tel.: +420 723 760 168 | Email: stehulka.ales@cpw.cz

Příhrazy 22, Žďár u Mnichova Hradiště 294 12 | IČO: 632 04 801